Slopen

 • Wilt u een gebouw of een deel daarvan gaan slopen?
 • Dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente.
 • Wordt er bij de sloop asbest verwijderd?
 • Dan moet u altijd een sloopmelding doen.
 • Voor meer informatie hierover: asbest verwijderen.
 • Wordt er geen asbest verwijderd?  Maar komt er wel meer dan 10 m3 andersoortig sloopafval vrij?  Dan moet u ook een sloopmelding doen.
 • In de volgende gevallen heeft U ook een omgevingsvergunning nodig:
  • Sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
  • Sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Slopen in strijd met het bestemmingsplan.