Omgevingsvergunning aanvragen

 • Wilt u (ver)bouwen, slopen of een boom kappen? Of wilt u een weg aanleggen? Of gaat u uw pand ergens anders voor gebruiken?  
 • Doe een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. 
 • Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan vraagt u vooroverleg aan (voor het kappen van bomen en aanleggen van inritten en uitritten is geen vooroverleg nodig).
 • U wacht de uitkomst van het vooroverleg af. Vraag daarna eventueel een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online
 • Vraag een vergunning op tijd aan. Een eenvoudige procedure kan 8 weken duren, een uitgebreide procedure 26 weken. Als een aanvraag niet compleet is, duurt het langer.
 • Is uw woningbouwplan in strijd met het bestemmingsplan? Ga dan naar afwegingskader woningbouw.
Vergunningcheck doen via Omgevingsloket

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Dit kan digitaal. U kunt het aanvraagformulier ook samenstellen en uitprinten. Dan kan u de aanvraag op papier indienen. Dient u de aanvraag op papier in? Lever dan alle documenten in enkelvoud aan. De medewerkers van het gemeentehuis helpen u graag bij het indienen van een aanvraag.

De gemeente kijkt eerst wie er bevoegd is om over de aanvraag te mogen beslissen.

Is de gemeente bevoegd?

 • De gemeente beoordeelt de volledigheid van de aanvraag.
 • Daarna volgt de inhoudelijke toets van de aanvraag. 

Is een ander bevoegd (bijvoorbeeld het rijk of de provincie)? 

 • De gemeente stuurt de aanvraag door. 

De kosten voor een omgevingsvergunning worden berekend aan de hand van de legesverordening. Deze kosten verschillen per vergunning. Ze zijn afhankelijk van de soort aanvraag en de grootte van het project. 

Let op: Het indienen van een aanvraag kost altijd geld. Bedenk daarom voor het indienen goed of u de aanvraag echt wilt indienen. Of dat u eerst vooroverleg wilt hebben met de gemeente.

De termijn voor het beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn:

 •  8 weken voor een reguliere procedure.
 • 26 weken voor een uitgebreide procedure.

Welke procedure wordt toegepast is afhankelijk van de activiteiten die van toepassing zijn. Deze termijnen kunnen langer worden als de aanvraag incompleet wordt ingediend. Of als de aanvraag moet worden aangehouden. U dient eerst uw aanvraag in. Daarna laat de gemeente u weten welke procedure op uw aanvraag van toepassing is. Kijk voor meer informatie naar het stappenplan op Omgevingsloket online

De Wet kwaliteitsborging in de bouw is aangenomen door de 1e en 2e kamer. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum hiervan heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten op te gaan starten.

Wilt u als opdrachtgever (particulier of beroepsmatig) uw project realiseren met hulp van een kwaliteitsborger?  Dan wil het college dit graag ondersteunen en stimuleren door 40% korting te geven op de leges.  Heeft u interesse neem dan contact op met de gemeente.

Zie voor meer informatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.