Omgevingsvergunning aanvragen

  • Om tot een goed resultaat te komen adviseren we u om eerst vooroverleg te hebben met de gemeente. We onderzoeken dan of u voor een bouwplan een omgevingsvergunning moet aanvragen. 
  • Afhankelijk van de uitkomst van het vooroverleg kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via het online omgevingsloket.
  • Vraag een vergunning op tijd aan. Een eenvoudige procedure kan 8 weken duren, een uitgebreide procedure 26 weken. Als een aanvraag niet compleet is, duurt het langer.
  • Is uw woningbouwplan in strijd met het bestemmingsplan? Ga dan naar afwegingskader woningbouw.
Online omgevingsloket

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning worden berekend aan de hand van de legesverordening. Deze kosten verschillen per vergunning. Ze zijn afhankelijk van de soort aanvraag en de grootte van het project. 

Let op: Het indienen van een aanvraag kost altijd geld. Bedenk daarom voor het indienen goed of u de aanvraag echt wilt indienen. Of dat u eerst vooroverleg wilt hebben met ons.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het online omgevingsloket. U kunt het aanvraagformulier ook samenstellen en uitprinten. Dan kan u de aanvraag op papier inleveren aan de balie van het Huis van Ermelo. 

  • De gemeente kijkt eerst wie er bevoegd is om over de aanvraag te mogen beslissen.
  • De gemeente beoordeelt de volledigheid van de aanvraag.
  • Daarna volgt de inhoudelijke toets van de aanvraag.
  • Is een ander bevoegd (bijvoorbeeld het rijk of de provincie)? De gemeente stuurt de aanvraag door.