Omgevingsvergunning aanvragen

  • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u vooroverleg aanvragen. De gemeente onderzoekt of u voor een bouwplan een omgevingsvergunning moet aanvragen. Afhankelijk van de uitkomst van het vooroverleg kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket online.
  • Vraag een vergunning op tijd aan. Een eenvoudige procedure kan 8 weken duren, een uitgebreide procedure 26 weken. Als een aanvraag niet compleet is, duurt het langer.
  • Is uw woningbouwplan in strijd met het bestemmingsplan? Ga dan naar afwegingskader woningbouw.
Vergunningcheck doen via Omgevingsloket

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Dit kan digitaal. U kunt het aanvraagformulier ook samenstellen en uitprinten. Dan kan u de aanvraag op papier indienen. Dient u de aanvraag op papier in? Lever dan alle documenten in enkelvoud aan. De medewerkers van het gemeentehuis helpen u graag bij het indienen van een aanvraag.

  • De gemeente kijkt eerst wie er bevoegd is om over de aanvraag te mogen beslissen.
  • De gemeente beoordeelt de volledigheid van de aanvraag.
  • Daarna volgt de inhoudelijke toets van de aanvraag.
  • Is een ander bevoegd (bijvoorbeeld het rijk of de provincie)? De gemeente stuurt de aanvraag door. 

De kosten voor een omgevingsvergunning worden berekend aan de hand van de legesverordening. Deze kosten verschillen per vergunning. Ze zijn afhankelijk van de soort aanvraag en de grootte van het project. 

Let op: Het indienen van een aanvraag kost altijd geld. Bedenk daarom voor het indienen goed of u de aanvraag echt wilt indienen. Of dat u eerst vooroverleg wilt hebben met de gemeente.