Boom kappen

 • U wilt een boom kappen, verplaatsen of flink snoeien. Soms heeft u daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Doe de check via het Omgevingsloket.
 • Als u toestemming nodig heeft, vraagt u een omgevingsvergunning aan. Dat doet u via het Omgevingsloket.
 • Alleen de eigenaar van de grond waar de boom op staat kan een omgevingsvergunning aanvragen. 
 • Overleg altijd met uw buren als u een boom wilt kappen. 
 • Er zijn ook andere mogelijkheden dan het kappen van de boom. Neem hiervoor contact op met de gemeente, 0341 56 73 21.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 30. U betaalt voor uw aanvraag. Niet voor het aantal bomen dat u wilt kappen. 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket. Dit doet u online met uw DigiD of als bedrijf met eHerkenning

De gegevens die u nodig heeft:  

 • Het soort boom of de soorten bomen als u meer bomen wilt kappen. 
 • De plek waar de boom staat. 
 • De dikte: omtrek of doorsnede (gemeten op 1.30 meter vanaf de grond).
 • Of u een nieuwe boom wilt planten. 
 • Waarom u de boom wilt kappen. 
 • Een plattegrond met daarop de plek van de boom of de bomen. 

U heeft een omgevingsvergunning nodigt als de boom valt in 1 van de volgende groepen: 

 • De boom staat op de lijst van monumentale (oude) bomen.
 • De boom is geplant als herplantverplichting. Dit betekent dat er verplicht een nieuwe boom is geplant voor een gekapte boom. 
 • De boom staat in een houtwal of singel. En heeft een omtrek van meer dan 65 centimeter (gemeten op 1.30 meter vanaf de grond). Een houtwal of singel is een lijnvormige rij bomen of struiken. Meestal tussen 2 stukken land in en soms op een verhoging. 
 • De boom is een zomereik, wintereik, beuk, grove den of lindeboom. En heeft een omtrek van meer dan 65 centimeter (gemeten op 1.30 meter vanaf de grond).
 • U heeft ook een omgevingsvergunning nodig als u: 
  • Een boom wilt verplaatsen. 
  • Een boom flink wilt snoeien (meer dan 20% van de boom). 
  • Iets gaat doen dat de boom doodt of ernstig beschadigt. Dit kan ook als u de boom zelf met rust laat. U doodt of beschadigt de boom als u graaft, de grond ophoogt of het grondwaterpeil verandert. 

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen voor:

De gemeente beoordeelt uw aanvraag omgevingsvergunning en kijkt of de boom belangrijk is voor:   

 • De natuur. 
 • Het landschap. 
 • Het stads- of dorpsbeeld.
 • De cultuur en de geschiedenis. 

Ook kijkt de gemeente of het gaat om een bijzondere boom. En wat de boom betekent voor de buurt. 

De gemeente kan uw aanvraag omgevingsvergunning weigeren. Ook kan de gemeente samen met u kijken naar een andere oplossing.

Krijgt u schriftelijke toestemming van de gemeente om de boom te kappen? Dan verleent de gemeente de vergunning. Soms krijgt u toestemming om de boom te kappen maar moet u wel een nieuwe boom planten. De voorwaarden die de gemeente aan de nieuwe boom stelt staan in de brief.

Als u de schriftelijke toestemming heeft gekregen, wacht u nog 6 weken met het kappen van de boom. In die periode van 6 weken kunnen mensen bezwaar maken.