HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Wat vind jij belangrijk?

Wat vind jij belangrijk?

We willen veel in Ermelo. Er zijn veel mooie plannen en grote ambities. Alle ambities volgen is alleen mogelijk als er meer geld bij komt. Daarom heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting voor 2019 besloten een discussie te voeren over de belangrijkste taken van de gemeente. Wat voor gemeente wil Ermelo zijn?

Denk je mee over de toekomst van Ermelo?

De gemeenteraad is nieuwsgierig hoe inwoners en organisaties aankijken tegen de verschillende taken van de gemeente en de samenhang hiertussen. Daarom gingen inwoners en raadsleden met elkaar in gesprek op 7 mei over de vraag ‘Waar moet de gemeente Ermelo zich mee bezig houden?’.  Ook vanuit huis konden Ermeloërs hun mening geven via een online vragenlijst. We zijn enorm blij dat er bijna 600 mensen met ons mee hebben gedacht. Het resultaat hiervan is opgenomen in een infographic. Deze informatie is ook verwerkt in de Hoofdlijnennotitie.

Bekijk de infographic

In de Hoofdlijnennotitie staan alle mogelijke keuzeopties, de één reëler dan de ander. Alle opties van de Hoofdlijnennotitie zijn besproken volgens het stoplichtmodel met drie mogelijkheden:

  • Groen: Goed idee, verder uitwerken.
  • Oranje: Twijfel, verder overleggen.
  • Rood: Laten zoals het nu is, niet uitwerken.

De uitkomst is verwerkt in één gezamenlijke lijst. Vervolgens is een visie geschreven per thema. Op 11 en 25 september 2019 heeft de gemeenteraad hierover gesproken en de uitkomsten zijn verwerkt in een raadsvoorstel. Dit voorstel is op 30 oktober 2019 besproken. De gemeenteraad heeft ingestemd met een visie per thema en het college verzocht om de uitwerking op te pakken.

Houd deze website, de krant en de sociale media in de gaten voor nieuwe updates.

Samen maken we Ermelo nog mooier!