HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie

Het doel van de beleidstaak toerisme en recreatie is een bijdrage te leveren aan de Veluwe agenda: “beleef de beste Veluwe in 2025”, vanuit de onderscheidende kracht van de Noord-Veluwe en vanuit gemeenschappelijke opgaven.

Voor de SNV-gemeenten is de Veluwe Agenda met bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2018-2021 leidend. De Veluwe Agenda is een uitnodiging aan iedereen om samen aan de slag te gaan voor de Veluwe. De ambitie van de SNV-gemeenten is initiatieven te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het versterken van de balans tussen economische, ecologische en ervaringswaarde op de Noord-Veluwe. Denkend vanuit het schaalniveau van de Veluwe, pakken de SNV-gemeenten specifieke deelopgaven op die de gemeenten op de Noord-Veluwe in het bijzonder aangaan. Daarmee wordt de beweging die voor de hele Veluwe is ingezet, vertaald naar meer specifieke Noord-Veluwse wensen en situaties.

De Noord-Veluwe is een bijzonder aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten. Er zijn grote natuur- en landschapswaarden, een streekeigen cultuur, landelijk gelegen dorpen, historische stadskernen en er is veel water: de Randmeren, het Apeldoorns kanaal en de IJssel. Bewoners, toeristen en recreanten hebben een groot scala aan mogelijkheden om op de Noord-Veluwe te recreëren.

De Noord-Veluwe wil ook in de toekomst een aantrekkelijk en gastvrij gebied zijn voor binnenlandse én buitenlandse bezoekers. Hiervoor is een toegankelijk, eigentijds, concurrerend en voldoende divers aanbod van voorzieningen in een aantrekkelijk landschap noodzakelijk. De SNV-gemeenten werken daarom samen aan het versterken van het toeristisch product. Duurzaam behoud van natuur, cultuur en erfgoed en het scheppen van een prettige leefomgeving voor bewoners, een aantrekkelijke omgeving voor toeristen en recreanten en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven staat hierbij centraal.

Jaarlijks wordt door de SNV-gemeenten voor de beleidstaak toerisme en recreatie gezamenlijk bepaald waar het komende jaar op ingezet wordt. Ontwikkelingen op de Veluwe worden hierbij nauwlettend in de gaten gehouden. De verbinding met en aansluiting op de Veluwse ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk gezocht.

Een aantal belangrijke thema’s voor de komende tijd op de Noord-Veluwe zijn:

  • Water: Water wordt door de Noord-Veluwe gezien als het meest onderscheidende element ten opzichte van de rest van de Veluwe. Het water - als aanvulling op bos, zand en heide - geeft een nog grotere en complete belevingswaarde aan de bewoner en bezoeker van dit Veluwse gebied. Het biedt kansen op diverse terreinen; actieve en passieve water- en sportbeleving zoals zeilen en (kite)surfen, maar ook ontspannen op het strand, genieten van natuurlijke waterrijkdom, een duik in de historie met o.a. de Hanzesteden en Zuiderzeeverleden.
  • Hanze: Er bevinden zich drie Hanzesteden op de Noord-Veluwe: Harderwijk, Elburg en Hattem. De Hanzesteden zijn in trek bij zowel internationale als nationale bezoekers; shoppen in de oude straatjes, cultuur snuiven tussen de monumentale panden en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen. Het bezoek aan de Hanzesteden kan aangevuld worden met een verdere beleving van natuur, cultuur en water op de Noord-Veluwe en een verblijf in één van de vele accommodaties in de omgeving.
  • Recreatieve routes en verbindingen: De Noord-Veluwe kent een grote hoeveelheid routes voor wandelen, fietsen en paardrijden. Het aanbod is echter versnipperd, niet altijd goed vindbaar en de aansluiting op voorzieningen en de kwaliteit is niet optimaal. Een update van routes op de Noord-Veluwe is noodzakelijk om de gebruiker goed te bedienen en zorgeloos en grenzeloos te laten genieten van de Noord-Veluwe. Naast een kwaliteitsslag op bestaande routes, is er behoefte aan het verbinden van routes in netwerken voor bijvoorbeeld ruiter- en mensport en wandelen, en aan uitbreiding met nieuwe routes voor bijvoorbeeld mountainbiken en andere specifieke doelgroepen.
  • Erfgoed: De (Noord-) Veluwe heeft een rijk aanbod aan erfgoed en cultuurhistorische overblijfselen. Al deze plekken kennen hun eigen verhaal. Het erfgoed is een belangrijke kwaliteit die voor toerisme en recreatie beter benut kan worden. Op dit moment is het erfgoed, en de historische verhalen die daar bij horen, slechts beperkt bekend en toegankelijk voor bewoners en bezoekers. Door het erfgoed beter toegankelijk en beleefbaar te maken, aantrekkelijke verhalen te vertellen en het erfgoed te verbinden aan recreatie, wordt de beleving van de (Noord-) Veluwe verder versterkt.
Gastheergemeente Gemeente Ermelo
Deelnemende gemeenten  Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Hattem
Portefeuillehouder Wethouder J.A. (Hans) de Haan
Contactpersoon Melissa Zegers