HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Terugkoppeling wijk-werkbezoeken  |  Wijkwerkbezoek Noord

Wijkwerkbezoek Noord

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt elke maand een Ermelose wijk om met inwoners over de buurt te praten. Op dinsdagavond 18 februari kwam het college naar De Heerlickheijd van Ermelo voor een bezoek aan de inwoners van wijk Noord. Er waren ongeveer 15 inwoners aanwezig.

Opening door burgemeester Baars

Burgemeester Baars opende de bijeenkomst en legde het doel van het bezoek uit. In het collegeprogramma is opgenomen dat elke wijk door de collegeleden wordt bezocht, om met wijkbewoners in gesprek te gaan. We moedigen aan dat inwoners met eigen initiatieven voor een fijnere buurt komen. De gemeente wil helpen bij het uitvoeren van de idee├źn. Er zijn vier onderwerpen benoemd die belangrijk zijn voor wijk Noord. De buurtbewoners en het college gaan daarover in gesprek.

Wijkgericht werken

Na de opening nam Imke Bardoel, medewerker van de gemeente, het woord. Vanuit het wijkgericht werken is Imke als beleidsadviseur sociaal domein betrokken bij de organisatie van de wijk-werkbezoeken van het college. Zij komt kort terug op de verbeterpunten die al zijn aangegeven door bewoners van wijk Noord. Op een aantal punten hebben we al actie ondernomen. Wijkbewoners kunnen op elk moment meldingen over de buurt doen. Dit kan via www.ermelo.nl maar ook via de app van de gemeente Ermelo en via TIP (telefonisch informatiepunt).

Jolanda Molemaker is opbouwwerker vanuit Welzijn Ermelo binnen het Leefbaarheidsteam. Het team ondersteunt initiatieven van bewoners voor de buurt. Het leefbaarheidsteam is bereikbaar via www.leefbaarheidsteamermelo.nl en info@leefbaarheidsteamermelo.nl. Op donderdag houden zij spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur.

Tafelgesprekken met collegeleden

De inwoners spraken met elkaar en de collegeleden over verschillende onderwerpen die in de buurt spelen. Dit gebeurde in groepen, aan vier verschillende gesprekstafels:

Laurens Klappe : Wonen en Zorg
Wouter Vogelsang : Verkeer
Leo van der Velden : Beheer Openbare Ruimte/ Groen en Milieu
Alerieke van der Maat : Ontmoeten

Afsluiting door de burgemeester

Burgemeester Baars heeft hier en daar bij de tafels meegeluisterd. Hij ving goede gesprekken op, waarin hij soms een kritische noot hoorde maar ook begrip. De burgemeester vindt het jammer dat er niet veel mensen uit Noord zijn en vraagt de aanwezigen zijn/haar ervaring over deze avond te delen.

Iedereen die een e-mailadres heeft achtergelaten krijgt persoonlijk een terugkoppeling van de avond. Onderwerpen die zijn genoteerd worden opgepakt. De burgemeester wijst op het spreekuur van de wethouders op elke 1e dinsdag van de maand van 16.30 tot 17.30 uur. Hij heeft zelf iedere dinsdagmiddag spreekuur van 16.30 tot 17.30 uur.

Het college komt ook naar de andere wijken

Wil je weten wanneer het college jouw wijk bezoekt? Kijk op www.ermelo.nl/wijkwerkbezoeken voor de planning en meer informatie.