HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Stempas

Stempas

Rond 3 mei ontvang je met de post een stempas. Controleer de stempas en bewaar het goed. Zonder de op naam gestelde stempas kun je niet stemmen. Om te kunnen stemmen moet je je stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet je een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan een Nederlands paspoort/identiteitskaart, een EU paspoort/identiteitskaart of een rijbewijs zijn.

Heb je na 7 mei nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met ons bureau verkiezingen via (0341) 56 73 21.

Het stemmen, het stembiljet en het rode potlood

Nadat je je identiteitsbewijs hebt laten zien en je stempas is gecontroleerd krijg je een stembiljet. Met dit stembiljet ga je naar het stemhokje. Je brengt je stem uit door het rondje vóór de kandidaat van je keuze rood te maken met het rode potlood dat in het stemhokje aanwezig is. Daarna vouw je het stembiljet dicht en stop je het, duidelijk zichtbaar voor de stembureauleden, in de stembus.