HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Spreekuur

Spreekuur

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de spreekuren tot nadere berichtgeving geannuleerd.

Telefonisch en per mail zijn wij bereikbaar via (0341) 56 73 21 of gemeente@ermelo.nl.


Kijk in de agenda wanneer je op het spreekuur terecht kunt. 

Spreekuur burgemeester

Iedere dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur houdt burgemeester Baars spreekuur.

Het spreekuur van de burgemeester is een mogelijkheid om met je van gedachten te wisselen over onderwerpen die betrekking hebben op de gemeente Ermelo. Voor inwoners van Ermelo wordt de mogelijkheid geboden om zonder afspraak met de burgemeester te spreken. Het gaat hierbij natuurlijk wel om onderwerpen die een relatie hebben met het gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie.

Spreekuur wethouders en gemeentesecretaris

Ook de wethouders en de gemeentesecretaris houden spreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u tussen 16.30 en 17.30 uur persoonlijk met één van hen spreken. In zo'n gesprek kun je, als inwoner van de gemeente Ermelo, je opvattingen, suggesties en reacties over gemeentelijke aangelegenheden voorleggen.

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. Per gesprek wordt ongeveer 10 minuten uitgetrokken.

Alle spreekuren vinden plaats in het gemeentehuis van Ermelo.
Heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met het secretariaat van B&W, (0341) 56 73 92.

Planning spreekuren

Het komt wel eens voor dat een spreekuur niet doorgaat. In de agenda kun je de actuele planning bekijken.