HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Raadslid aan het woord (column)  |  Sarath Hamstra: Geloof, hoop en liefde

Sarath Hamstra: Geloof, hoop en liefde (17-01-2019)

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk, volgens hoogleraar Jan Rotmans. Dat tijdperk lijkt overigens steeds sneller voorbij te trekken. Genieten lijkt centraal te staan, evenals presteren, terwijl de druk alleen maar toeneemt. Burn-outs lijken de norm en door de oplopende wachtlijsten lijkt een toekomstige baan in de GGZ een stabiel studieadvies. Tolerantie lijkt plaatsgemaakt te hebben voor ongeduld, respect voor onverdraagzaamheid. Ik acht mezelf te jong voor melancholische gevoelens, maar soms..

Deze veranderingen zijn een feit. Ze zijn niet nieuw en komen niet uit de lucht vallen. En toch betrapte ik mezelf erop verrast te worden. Verrast, omdat ik sommige dingen heus wel weet, maar zodra het in de krant staat, toch net even iets meer binnenkomt. Berichten over uitsluiting vind ik altijd erg verdrietig, ongeacht of dit op basis is van afkomst, huidskleur, politieke voorkeur of religie. Maar sterker dan uitsluiting is de liefde. De liefde is namelijk geduldig en vol goedheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze. Deze wijze woorden heb ik niet zelf bedacht, maar lees ik terug in een brief van Paulus. In de Bijbel die, ook al ligt hij soms onder vuur, voor mij gaat over geloof, hoop en liefde.

Sarath Hamstra
Raadslid en fractievoorzitter CDA Ermelo
s.hamstra@ermelo.nl