HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Raadslid aan het woord (column)  |  Frans Snoek: Toekomst bijbeltekst raadzaal

Frans Snoek: Toekomst bijbeltekst raadzaal (05-11-2019)

Iets wat een raadslid zijdelings wel eens opvalt, is dat er in de wandelgangen soms meer besluiten genomen worden dan in de raadsvergadering; althans, er worden vèrgaande afspraken gemaakt, die je bijna zou kunnen bestempelen als achterkamertjespolitiek. Maar nu worden er ook wel eens geluiden gehoord, zo tussen neus en lippen door, of zomaar als een losse opmerking, die je met vrees doet bezetten.

Een voorbeeld daarvan is de toekomst van de Bijbeltekst in de raadzaal, welke in de jaren zeventig geschonken is door de gezamenlijke kerken van Ermelo: "De overheid is Gods dienares u ten goede". Deze tekst uit de Brief van de apostel Paulus aan de Romeinen (hoofdstuk 13:4) geeft niet alleen het dienend karakter van de (gemeentelijke) overheid aan, maar ook dat ze een door God ingestelde instantie is.

Nu is mijn vrees dat er bij de inrichting van de nieuwe raadzaal geen plek meer zal zijn voor deze waarheid en dat er, onder het mom van scheiding van kerk en staat, afscheid genomen moet worden van dit geschenk. Hiermee zou dan ook een van de kerkelijke en Veluwse identiteit van Ermelo verloren gaan. En dat is iets wat mij met vrees vervult, maar ik hoop dat deze angst binnenkort ongegrond zal blijken te zijn.

Frans Snoek
Raadslid en fractievoorzitter SGP
f.snoek@ermelo.nl