HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Raadslid aan het woord (column)  |  Bart van der Knaap: Samenwerken

Bart van der Knaap: Samenwerken (10-04-2019)

Dit item is verlopen op 10-04-2020.

In de politiek is het lastig om een droom te realiseren. Een lang gekoesterde wens is het realiseren van een care campus op het Veldwijkterrein. Het Veldwijkterrein zal het komende decennium worden omgeturnd van een GGZ-terrein naar een woonwijk. Om zorg in ons dorp te behouden kunnen we op het Veldwijkterrein een kenniscentrum of Campus realiseren, waar jongeren uit Ermelo en die studeren bij elkaar wonen.

Om dit te realiseren heb je veel partijen nodig. Om te beginnen binnen de politiek, waar je afhankelijk bent van de medewerking van andere fracties. Dan van de zorg- en onderwijs instellingen in deze regio. Zonder hun te vertellen wat ze moeten, willen we weten waar hun behoeften liggen. Dit zullen we eerst aan hun moeten vragen. Om zo gezamenlijk een idee te vormen. Want “wij” van de politiek kunnen alleen de randvoorwaarden scheppen.

Met de inhoud van de gesprekken met de zorg- en onderwijsinstellingen kunnen we een opdracht maken richting het college. Het college kan dit plan dan verder uitwerken. Daarom is samenwerking van enorm belang om te komen tot een oplossing in de zorgbranche, werkgelegenheid in de regio en woonruimte voor jongeren in ons dorp. Dit doe je niet alleen, maar juist samen.

Zo zie ik dat!

Bart van der Knaap
Fractievoorzitter en raadslid BurgerBelangen Ermelo
b.vanderknaap@ermelo.nl