HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Raadslid aan het woord (column)  |  Anneke Knoppert: Wat voor een gemeente willen wij zijn?

Anneke Knoppert: Wat voor een gemeente willen wij zijn? (23-05-2019)

Dit item is verlopen op 23-05-2020.

Tijdens de financiële crisis van de afgelopen jaren is de gemeenteraad druk in de weer geweest met de zgn. kaasschaaf (overal een beetje geld vanaf halen) om zo de begroting sluitend te krijgen en toen dat niet meer genoeg opleverde zijn alle spaarpotten omgekeerd en leeggeschud. Ondertussen bleef de raad komen met goede plannen - die allemaal geld kost(t)en - bleven de kosten voor m.n. de jeugdzorg toenemen en was belastingverhoging onbespreekbaar. En nu is er een probleem…

Dat is waarom de raad druk bezig is met de Kerntakendiscussie. Er is uitgezocht welke taken voor de gemeente wettelijk verplicht zijn en waar keuzes over gemaakt kunnen worden. Wij hebben met inwoners gesproken en iedereen heeft gelegenheid gehad om online de kerntakenvragenlijst in te vullen. Informatie en meningen die voor alle partijen onmisbaar zijn voor een goed debat.

En dat debat gaat Progressief Ermelo in met een eerlijk verhaal en met de vraag: wat voor een gemeente willen wij zijn? Beperken wij ons tot de wettelijke taken of willen wij ook extra’s bieden op het gebied van natuur, cultuur en het welzijn en welbevinden van de inwoners? Ook als dit leidt tot een flinke belastingverhoging?

Ik hoor het graag van u!

Anneke Knoppert
Raadslid en fractievoorzitter Progressief Ermelo
a.knoppert@ermelo.nl