HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Raadslid aan het woord (column)

Raadslid aan het woord (column)

 • Pieter Stam: Moment stilte

  (19-03-2020)

  “Voor we de vergadering openen verzoek ik u allen een moment stilte in acht te nemen.” Steevast klinkt dat voorafgaand aan de raadsvergadering. Een moment waarbij de raadsleden gelegenheid krijgen om voorafgaand aan de vergadering persoonlijk in gebed te zijn, om wijsheid en hulp van God te vragen. 

  Lees verder...
 • Folkje Spoelstra: Als elk dubbeltje telt

  (28-01-2020)

  Wat als elk dubbeltje voor jou telt? Hoe zou dat voelen? Persoonlijk ken ik het niet, maar ik spreek met regelmaat mensen die moeite hebben om rond te komen. De onzekerheid en de tijdsduur waarin geldtekort kan spelen trekt een grote wissel op alle facetten in je leven.

  Lees verder...
 • Ben Noorloos: Ermeloërs moeten actief worden betrokken, ook juist bij de gemeenteraad!

  (16-01-2020)

  Als gemeenteraadslid van BurgerBelangen Ermelo, ben er ik voorvechter van om de inwoners van Ermelo dichte bij de gemeenteraad te brengen en de inwoners meer te betrekken. Dit staat ook in ons verkiezingsprogramma.

  Lees verder...
 • Frans Snoek: Toekomst bijbeltekst raadzaal

  (05-11-2019)

  Iets wat een raadslid zijdelings wel eens opvalt, is dat er in de wandelgangen soms meer besluiten genomen worden dan in de raadsvergadering; althans, er worden vèrgaande afspraken gemaakt, die je bijna zou kunnen bestempelen als achterkamertjespolitiek. Maar nu worden er ook wel eens geluiden gehoord, zo tussen neus en lippen door, of zomaar als een losse opmerking, die je met vrees doet bezetten.

  Lees verder...
 • Cor Louwerse: Vaccinatiegraad in Ermelo moet omhoog

  (30-09-2019)

  De GGD is weer gestart met vaccineren. In Ermelo worden kinderen gevaccineerd tussen 16 september t/m 28 oktober. Het aantal ingeënte kinderen in Ermelo is onder de 90% grens gekomen. Ik vind dat zorgelijk. Volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) moet 95% van de peuters in een regio gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te garanderen. Groepsimmuniteit betekent dat het virus geen voet aan de grond krijgt en de groep als geheel beschermd is, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn.

  Lees verder...
 • Anneke Knoppert: Wat voor een gemeente willen wij zijn?

  (23-05-2019)

  Tijdens de financiële crisis van de afgelopen jaren is de gemeenteraad druk in de weer geweest met de zgn. kaasschaaf (overal een beetje geld vanaf halen) om zo de begroting sluitend te krijgen en toen dat niet meer genoeg opleverde zijn alle spaarpotten omgekeerd en leeggeschud. Ondertussen bleef de raad komen met goede plannen - die allemaal geld kost(t)en - bleven de kosten voor m.n. de jeugdzorg toenemen en was belastingverhoging onbespreekbaar. En nu is er een probleem…

  Lees verder...
 • Bart van der Knaap: Samenwerken

  (10-04-2019)

  In de politiek is het lastig om een droom te realiseren. Een lang gekoesterde wens is het realiseren van een care campus op het Veldwijkterrein. Het Veldwijkterrein zal het komende decennium worden omgeturnd van een GGZ-terrein naar een woonwijk. Om zorg in ons dorp te behouden kunnen we op het Veldwijkterrein een kenniscentrum of Campus realiseren, waar jongeren uit Ermelo en die studeren bij elkaar wonen.

  Lees verder...
Archief