HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Burgemeester André Baars

 • Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken
 • Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid
 • Wettelijke taken van Toezicht en handhaving (Handhavingsoverleg) 
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Communicatie en vertegenwoordiging (Media beleid) 
 • Nutsbedrijven
 • Asielbeleid
 • AB lid VNOG
 • Bestuur RNV (in liquidatiefase) 

Wethouder Laurens Klappe (PE)

RO, Wonen, Groen, Sport, Burger-Overheidsparticipatie. Locoburgemeester 1

 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken (beleid
 • Volkshuisvesting
 • Programma Centrum
 • Landschap en Omgevingsgroen
 • Omgevingswet
 • Gezondheid in relatie tot Omgevingswet *)
 • Sport
 • Burger en Overheidsparticipatie
 • Centrummanagement

Wethouder Wouter Vogelsang (BBE)

Onderwijs, Verkeer, Financiën, Grond, Gebouwen, Bedrijfsvoering. Locoburgemeester 2

 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid (inclusief maatschappelijk vastgoed)
 • Financiën, belastingen
 • Verkeer en Vervoer (inclusief GVVP)
 • Grondzaken (exploitatie
 • Bedrijfsvoering (Personeel en organisatie, ICT, bestuur Meerinzicht)
 • Vergunningverlening WABO
 • Bestuur SDV (in liquidatiefase)

Wethouder Leo van der Velden (SGP, 1,0 fte)

Economie, Duurzaamheid, Openbare ruimte. Locoburgemeester 3

 • Economie
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • AvA InclusiefGroep
 • Inkoopbeleid
 • Openbare ruimte
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Water
 • Algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe
 • Diaconaal Platform (samen met wethouder Hans de Haan)

Wethouder Hans de Haan (VVD)

Kunst en Cultuur, Toerisme, Zorg, Welzijn, Organisatie. Locoburgemeester 4

 • Monumentenbeleid
 • Strategische Alliantie Veluwe Noord
 • Participatiewet (maatschappelijke participatie)
 • Toerisme en Recreatie
 • Vitale Vakantieparken
 • Coöperatie gastvrije randmeren
 • Gezondheidszorg *)
 • Bestuur GGD
 • Sociaal Cultureel werk
 • Maatschappelijke doelgroepen
 • WMO, programma Sociaal
 • Projectwethouder wijkgericht werken
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdzorg
 • Kunst en Cultuur
 • Streekarchivariaat
 • Organisatieontwikkeling en dienstverlening
 • Diaconaal Platform (samen met wethouder Leo van der Velden)

*) Gezondheidszorg wordt gesplitst in:

 • deel Omgevingswet (fysieke ruimte beter kunnen benutten om sociale doelstellingen te ondersteunen);
 • deel gezondheidszorg (taken in het kader van preventie, zorg en ondersteuning inwoners).

Projecten

Project Projectwethouder Portefeuillewethouder

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Wouter Vogelsang

Laurens Klappe

Markt

Hans de Haan

Laurens Klappe

Calluna-Zanderij

Leo van der Velden

Laurens Klappe

Strand Horst

Hans  de Haan

Laurens Klappe

Maatschappelijk raadsprogramma/bestuurlijke vernieuwing

Wouter Vogelsang

Hans de Haan

Dialoog

Laurens Klappe

Hans de Haan

Kerkdennen bedrijventerrein

Laurens Klappe

Leo van der Velden

De Enk

Wouter Vogelsang

Laurens Klappe

Tonselse Veld (middengebied)/Haspel

Laurens Klappe

Leo van der Velden

Transformatie Vakantieparken

Laurens Klappe

Hans de Haan

De projectwethouders werken als duo samen met de portefeuillewethouders. De laatste heeft een coördinerende rol.
Er is jaarlijks een college-evaluatie over functioneren, portefeuilleverdeling en mogelijk nieuwe portefeuilles.

Vervanging tussen collegeleden en de burgemeester

Volgorde vervanging burgemeester (loco):

 1. Wethouder Klappe (1e loco)
 2. Wethouder Vogelsang
 3. Wethouder Van der Velden
 4. Wethouder De Haan

Vervanging collegeleden:

 • Wethouder Klappe – wethouder Vogelsang (en vice versa)
 • Wethouder Van der Velden – wethouder De Haan (en vice versa)