HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gewijzigde portefeuilleverdeling 2018-2022 per 1 september 2019
Vastgesteld in de collegevergadering van 2 juli 2019.

Burgemeester André (A.A.J.) Baars

 • Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken
 • Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid
 • Wettelijke taken van Toezicht en handhaving (Handhavingsoverleg)
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Communicatie en vertegenwoordiging (Media beleid)
 • Nutsbedrijven
 • Asielbeleid
 • AB lid VNOG
 • AvA Interactie Sportbedrijf

Wethouder Laurens (A.L.) Klappe (PE, 1 fte)

 • RO, Wonen, Groen, Sport, Burger-Overheidsparticipatie.  Loco-burgemeester 1
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken (beleid)
 • Volkshuisvesting
 • Programma Centrum
 • Landschap en Omgevingsgroen
 • Omgevingswet
 • Gezondheid in relatie tot Omgevingswet *)
 • Sport
 • Burger en Overheidsparticipatie

Wethouder Wouter (W.) Vogelsang (BBE, 1 fte)

 • Financiën, Verkeer, Grond, Gebouwen, Dienstverlening, Bedrijfsvoering. Loco-burgemeester 2
 • Financiën, belastingen
 • Verkeer en Vervoer (inclusief GVVP)
 • Accommodatiebeleid (incl. schoolgebouwen)
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering (Personeel en organisatie, ICT, bestuur Meerinzicht)
 • Inkoopbeleid
 • Grondzaken (exploitatie)
 • Vergunningverlening WABO
 • Bestuur SDV (in liquidatiefase)

Wethouder Leo (L.A.) van der Velden (SGP, 1,0 fte)

 • Economie, Toerisme & Recreatie, Duurzaamheid, Beheer openbare ruimte. Loco-burgemeester 3
 • Economie
 • Toerisme en Recreatie
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • AvA InclusiefGroep
 • Beheer Openbare ruimte
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Water
 • Algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe
 • Diakonaal Platform (samen met wethouder dhr. J.A. de Haan)
 • Coöperatie gastvrije randmeren
 • Veluwe Alliantie (De Veluwe op 1!)

Wethouder Hans (J.A.) de Haan (VVD, 1 fte)

 • Kunst en Cultuur, Onderwijs, Zorg, Sociaal, Welzijn, Organisatieontwikkeling. Loco-burgemeester 4
 • Onderwijs
 • Monumentenbeleid (inclusief erfgoedkaart Veluwe)
 • Participatiewet (maatschappelijke participatie)
 • Vitale Vakantieparken
 • Dossier VVV
 • Gezondheidszorg *)
 • Bestuur GGD
 • Sociaal Cultureel werk
 • Maatschappelijke doelgroepen
 • WMO, programma Sociaal
 • Projectwethouder wijkgericht werken
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdzorg
 • Kunst en Cultuur
 • Streekarchivariaat
 • Organisatieontwikkeling
 • Diakonaal Platform (samen met wethouder dhr. L.A. van der Velden)

*) Gezondheidszorg wordt gesplitst in:

 • - deel Omgevingswet (fysieke ruimte beter kunnen benutten om sociale doelstellingen te ondersteunen);
 • - deel gezondheidszorg (taken in het kader van preventie, zorg en ondersteuning inwoners).

Projecten

Project Projectwethouder Aanvullende afspraken
Veldwijk Wethouder Klappe Gesprekken GGZ i.c.m. Wethouder van der Velden
Markt 2.0 Wethouder Klappe
Calluna-Zanderij Wethouder van der Velden
Strand Horst Wethouder de Haan
Bestuurlijke vernieuwing Wethouder de Haan Burgemeester Baars is betrokken als voorzitter van de werkgroep
De Dialoog Wethouder de Haan Na 4-10 gaat dit over naar Wethouder Vogelsang (i.c.m. gemeentehuis)

Besloten is dat de projectwethouder voor een project het primaire aanspreekpunt is en dit integraal trekt en coördineert en hierover afstemming zoekt met collega-portefeuillehouders. Na afronding van een project stopt het en valt het onderwerp/dossier terug in de normale lijn.

Ook is de hieronder weergegeven vervanging tussen collegeleden en de burgemeester vastgesteld:

 1. Wethouder Klappe (1e loco)
 2. Wethouder Vogelsang
 3. Wethouder Van der Velden
 4. Wethouder De Haan

Vervanging collegeleden:

 • Wethouder Klappe – wethouder Vogelsang (en vice versa)
 • Wethouder Van der Velden – wethouder De Haan (en vice versa)

Verbonden partijen

De gemeente Ermelo kent een aantal verbonden partijen. Hieronder worden deze op een rijtje gezet, met daarachter de vastgestelde bestuurlijke vertegenwoordiging.

Naam verbonden partij bestuurlijke vertegenwoordiging
Alliander N.V. Burgemeester Baars
AB GGD Gelre Ijssel Wethouder De Haan
Coöperatie gastvrije Randmeren Wethouder Van der Velden
NUON Burgemeester Baars
Bank Nederlandse Gemeenten Wethouder Vogelsang
AB Omgevingsdienst Noord Veluwe Wethouder Van der Velden
RGV Holding Wethouder De Haan
Veluwe op 1 Wethouder Van der Velden
Streekarchivariaat Wethouder De Haan
AB Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland Burgemeester Baars
Vitens Burgemeester Baars
Bestuur GR Meerinzicht Wethouder Vogelsang
Bestuur SDV (in liquidatiefase) Wethouder Vogelsang
Bestuur RNV (in liquidatiefase) Burgemeester Baars
Leisurelands Wethouder De Haan