HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Online in gesprek

Online in gesprek

We willen veel in Ermelo. Er zijn veel mooie plannen en grote ambities. Maar dat kost ook veel geld. De raad moet de komende maanden hierin belangrijke keuzes maken. Want alle ambities volgen, is alleen mogelijk als er meer geld bijkomt. Voordat de raad keuzes maakt, wil de raad de inwoners graag bij betrekken, het gaat namelijk ook over jouw geld. Denk mee over de toekomst van Ermelo!

Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar moeten we samen aan werken, want samen kom je verder. We vinden het belangrijk om met elkaar te bepalen wat we willen bereiken.

We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet! Tot 11 mei kun je jouw mening geven door een vragenlijst in te vullen. Doe je mee?

Start de vragenlijst