HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Onderwerp 1: Groen in je eigen leefomgeving

Onderwerp 1: Groen in je eigen leefomgeving

Ermelo is een groene gemeente en wil dat ook graag blijven. Daarvoor heeft de gemeenteraad in december 2017 de groenvisie vastgesteld.
Een nog mooiere en betere gemeente wat groen betreft! Maar is dit wat de inwoners willen? Hoe denk jij daarover? En als dat zo is, hoe gaan we er dan voor zorgen dat Ermelo groen blijft? Dit gesprek heeft in het najaar van 2018 plaatsgevonden.

Wat hebben we gedaan met de uitkomsten?

De uitkomsten van de straatgesprekken én het online gesprek hebben we op woensdag 3 oktober 2018 gepresenteerd:  Waar veel Ermeloërs trots op zijn is het wonen in het groen. maar veel inwoners vinden dat de kwaliteit van het onderhoud beter kan. Naast alle resultaten werd ook de top 10 aan onderwerpen voor het vervolg bekend gemaakt. Verkeer en woningbouw kwamen als belangrijkste punten naar voren.Bekijk hier de presentatie

Raadsprogramma over Groen

De raad heeft de reacties verwerkt in een raadsprogramma. Deze is op 13 december 2018 in de commissie Bestuur en Middelen besproken. Op 10 januari 2019 heeft de raad dit document in de raadsvergadering vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad op basis van alle reacties uit de straatgesprekken en het online gesprek richting gegeven aan het college voor eventueel nieuw beleid en uitvoeringsplannen.

De volgende inhoudelijke onderwerpen zijn Verkeer en Woningbouw. Deze komen na de zomer van 2019 aan bod. In het voorjaar houdt de gemeenteraad  een kerntakendiscussie. Doe mee op 7 mei met de straatgesprekken of deel je mening online.