HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nevenfuncties collegeleden

Nevenfuncties collegeleden

Collegelid

Nevenfunctie Tijdsbeslag uren
Baars, A.A.J.
 • Voorzitter Stichting Collectieve Beveiliging Ermelo
 • Beschermheer Oranjevereniging
 • Bestuurslid Samenwerkende Organisaties in het Nedersaksisch Taalgebied (SONT)
 • Voorzitter platform Nuval
 • Bestuurslid Stimuland (bezoldigd)
 • Ambassadeur Veluwe Energie
 • Bestuurslid VNG afd. Gelderland
 • Bestuurslid Geldersgenootschap
 • Beschermheer Ermelo’s Mannenkoor
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Veluws Bosbrandweer Comité
 • 10 uur per jaar
 • 18 uur per jaar
 • 10 uur per jaar
 • 4 vergaderingen per jaar
 • 6 vergaderingen per jaar
 • 6 vergaderingen per jaar
 • -
 • -
Haan, J.A. de
 • geen
Klappe, A..L.
 • geen
Velden, L.A. van der 
 • Part-time medewerker Van der Velden Holding (bezoldigd) 
 • 10 uur per week
Vogelsang, W. 
 • Bestuurslid GR Meerinzicht
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging BNG
 • 12 vergaderingen per jaar
 • 1 vergadering per jaar
Weststrate, A.M.
 • Voorzitter directieraad gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (= samenwerkingsverband Ermelo-Harderwijk-Zeewolde); q.q.
 • Voorzitter kring Noord-Gelderland/De Veluwe Vereniging van Gemeentesecretarissen (sinds 1 juni 2018)
 • Vertrouwenspersoon Vereniging van Gemeentesecretarissen (sinds 1 juni 2018)
 • Voorzitter bestuur Stichting woonzorg “Anewende” Gereformeerde Gemeente Ermelo (sinds oktober 2013)
 • Voorzitter stichting Groevenbeek Klassiek  (sinds 24 juli 2014)
 • Lid Raad van Toezicht Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen (sinds 1 januari 2019 - bezoldigd)
 • 8 uur per week (q.q.)
 • 1 uur p.m. (q.q.)
 • 3 uur p.m. (q.q.)
 • 4 uur p. kw. (à titre personnel
 • 4 uur p.m. (à titre personnel)
 • 4 uur p.m. (à titre personnel)