HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Meer informatie over de Kieswet

Meer informatie over de Kieswet

In de Kieswet is geregeld wie mag stemmen tijdens de verkiezingen.

Voor het Europees Parlement mag je stemmen als je:

  • je 18 jaar of ouder bent;
  • de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie hebt en je je tijdig hebt laten registreren als kiesgerechtigde (voor 9 april 2019);
  • ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) op 9 april 2019:
  • niet uitgesloten bent van het Kiesrecht

Heb je de Nederlandse nationaliteit en verblijf je tijdens de Europese verkiezingen in een land dat geen lid is van EU? Dan kun je stemmen vanuit het buitenland. Verblijf je niet in Nederland maar een land dat wel lid is van de EU? Dan kun je 2 manieren stemmen:

  • Je stemt in de lidstaat waar je woont.
  • Je stemt vanuit het buitenland.