HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Hoe wil je wonen in Ermelo?

Hoe wil je wonen in Ermelo?

Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar moeten we samen aan werken, want samen kom je verder. We vinden het belangrijk om met elkaar te bepalen wat we willen bereiken. Daarom maakt de gemeenteraad plannen met heldere onderwerpen, waar we de komende vier jaar mee aan de slag gaan. We willen weten welke onderwerpen jij belangrijk vindt voor de toekomst van Ermelo, zodat we die toekomst samen vorm kunnen geven. In september willen we graag weten wat jij belangrijk vindt over het thema 'Wonen in Ermelo'.

Wonen in Ermelo

Om aan de vraag naar woningen te voldoen, moet Ermelo de komende jaren uitbreiden. Uitbreiden kan op verschillende manieren èn op verschillende locaties. Denk aan het bouwen van appartementen, vrijstaande huizen, rijtjeswoningen of woonzorgcomplexen. Maar ook aan huur- of koopwoningen en hoog- of laagbouw. Allemaal keuzes die gemaakt moeten worden. Daarnaast kun je kiezen voor het bouwen van meer woningen in de woonkernen, maar wellicht is er ook uitbreiding nodig in het buitengebied. Er is veel mogelijk, maar uiteraard ook met consequenties. Daar willen we graag met jou over in gesprek! Maar niet alleen het bouwen komt aan de orde. We willen bijvoorbeeld ook graag van je weten hoe jij vindt dat onze buurten eruit moeten zien? Kortom: denk je mee?

Opnieuw in gesprek met de gemeenteraad: denk je (weer) mee?

Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar moeten we samen aan werken, want samen kom je verder. De gemeenteraad wil niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar zijn in de samenleving. We blijven in verbinding met en betrokken bij elkaar. Op verschillende plekken en op verschillende manieren gaan de leden van de gemeenteraad daarom in gesprek met inwoners, met jou. Vorig jaar startte de gemeenteraad met het eerste gespreksonderwerp ‘Groen in je eigen leefomgeving’, dit najaar staat het thema ‘Wonen’ op de agenda.

Ook voor dit onderwerp hadden we opnieuw je hulp nodig. Samen bespraken we welke richting we op willen en hoe we dat kunnen bereiken. Dat deden we op straat én digitaal. Ervaringen van vorig jaar hebben we meegenomen naar dit jaar . Zo gaat het steeds beter en wordt Ermelo steeds mooier!

Uikomsten gesprekken

Op dit moment worden alle reacties van de enquête en de gesprekken op straat verwerkt. Binnenkort worden de uitkomsten hiervan gedeeld.