HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Hoe wil je wonen in Ermelo?

Hoe wil je wonen in Ermelo?

In de maand september van 2019 sprak de gemeenteraad met inwoners over het thema ‘Wonen in Ermelo’. Daarnaast was het mogelijk om een online enquête in te vullen. Maar liefst 750 mensen hebben deze enquête ingevuld. Met de 750 ingevulde enquêtes en de vele gesprekken op straat en online is veel informatie verzameld. Deze informatie wordt verwerkt in de nieuwe woonvisie die in de loop van 2020 wordt besproken. 

De uitkomsten zijn verwerkt in een grafische weergave die je onderaan deze pagina vindt. Daar staat ook een rapportage met alle uitkomsten. 

‘Wonen’ was het tweede onderwerp dat de gemeenteraad heeft besproken voor het maatschappelijk raadsprogramma. Vorig jaar is gestart met het thema ‘Groen in je eigen leefomgeving’. Door het maatschappelijk raadsprogramma wil de raad ook buiten verkiezingstijd in contact blijven met de inwoners van Ermelo. 

Door met elkaar in gesprek te gaan maken we Ermelo samen steeds mooier!