HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Hans de Haan

Hans de Haan

Contactgegevens
Functie
 • Wethouder

Politieke partij

Portefeuille
 • Onderwijs
 • Monumentenbeleid (inclusief erfgoedkaart Veluwe)
 • Participatiewet (maatschappelijke participatie)
 • Vitale Vakantieparken
 • Dossier VVV
 • Gezondheidszorg *)
 • Bestuur GGD
 • Sociaal Cultureel werk
 • Maatschappelijke doelgroepen
 • WMO, programma Sociaal
 • Projectwethouder wijkgericht werken
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdzorg
 • Kunst en Cultuur
 • Streekarchivariaat
 • Organisatieontwikkeling
 • Diakonaal Platform (samen met wethouder dhr. L.A. van der Velden)

*) Gezondheidszorg wordt gesplitst in:

 • deel Omgevingswet (fysieke ruimte beter kunnen benutten om sociale doelstellingen te ondersteunen);
 • deel gezondheidszorg (taken in het kader van preventie, zorg en ondersteuning inwoners)
Nevenfuncties
 • Geen