HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Gemeenteblad

Gemeenteblad

Per 1  januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (WEB) in werking getreden. Vanaf deze datum  is het wettelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften (Avv’s), bijvoorbeeld verordeningen, elektronisch bekend te maken. Met ingang van 1 januari  zijn daardoor de officiële bekendmakingen van verordeningen alleen nog in te zien via het elektronisch gemeenteblad 

Publicaties Gemeenteblad