HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Gemeenschappelijke regelingen  |  Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000kmĀ² ruim 870.000 mensen.

In de regio zijn in de 22 gemeenten en 56 brandweerposten actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio), politie en gemeenten. Er werken zo'n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in onze regio.

Kijk voor meer informatie op www.vnog.nl.