HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Gemeenschappelijke regelingen  |  Samenwerking Noord Veluwe

Samenwerking Noord Veluwe

Per 1 januari 2018 is de Samenwerking Noord Veluwe in werking getreden, als vervanging van de voormalige RNV (Regio Noord Veluwe). De samenwerking heeft een andere invulling gekregen: er is geen aparte organisatie meer voor de regionale samenwerking zoals onder de RNV het geval was. In plaats daarvan gaan gemeenten als 'gastheergemeente' een taak uitvoeren voor en met andere gemeenten. De nieuwe samenwerking gaat uit van het samenwerken per onderwerp; gemeenten kunnen zelf kiezen met welke onderwerpen ze wel mee willen doen en welke onderwerpen ze op hun eigen manier willen invullen. De gemeente Ermelo werkt veelal samen met de gemeenten Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten en op een aantal beleidsvelden nemen ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde deel. De gemeente Ermelo is verantwoordelijk voor de beleidstaak Recreatie en Toerisme en het Regionaal Account Jeugd.

Meer informatie