HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Gemeenschappelijke regelingen  |  Inclusief Groep

Inclusief Groep

Vanaf 1 januari 2018 is Proson samengevoegd met Inclusief Groep. Inclusief Groep is sociaal ondernemer en heeft ruim 1.200 mensen in dienst. Minstens 80% hiervan heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Inclusief Groep is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Voor hun medewerkers heeft de Inclusief Groep eigen werkbedrijven, in de vorm van sociale ondernemingen, waar zij aan het werk zijn. Daarnaast bemiddelen zij een grote groep mensen via detacheringen naar werkgevers. De Inclusief Groep is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aangewezen. Kijk voor meer informatie op www.inclusiefgroep.nl.