HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van (in dit geval) gemeenten. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

De instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet geeft drie vormen van gemeenschappelijke regelingen:

 1. een nieuw openbaar lichaam,
 2. vormen van een gemeenschappelijk orgaan of
 3. een gemeente als centrumgemeente aanwijzen.
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland

  De GGD is de gezondheidsdienst van en voor de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen. Bij de GGD staat preventie centraal: het voorkomen van ziekten in de regio.

  Kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl.

 • Inclusief Groep

  Vanaf 1 januari 2018 is Proson samengevoegd met Inclusief Groep. Inclusief Groep is sociaal ondernemer en heeft ruim 1.200 mensen in dienst. Minstens 80% hiervan heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Inclusief Groep is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Voor hun medewerkers heeft de Inclusief Groep eigen werkbedrijven, in de vorm van sociale ondernemingen, waar zij aan het werk zijn. Daarnaast bemiddelen zij een grote groep mensen via detacheringen naar werkgevers. De Inclusief Groep is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aangewezen. Kijk voor meer informatie op www.inclusiefgroep.nl.

 • Meerinzicht

  Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De drie gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal). Ook werken we samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering). Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl.

 • Omgevingsdienst Noord-Veluwe

  De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert een aantal taken uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland.
  Dit zijn taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering (omgevingsrecht).

  Kijk voor meer informatie op www.odnoordveluwe.nl.

 • Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken

  De gemeente Ermelo werkt samen met 10 gemeenten op de Veluwe en provincie Gelderland  aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Dit doen wij samen met ondernemers en andere betrokkenen. De gezamenlijke aanpak draagt bij aan de ambitie Veluwe op 1: de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland worden. Kijk voor meer informatie op www.vitalevakantieparken.nl.

 • Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

  Het Streekarchief beheert de archieven voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Dit wordt gedaan in de gemeente Elburg. Het Streekarchief houdt ook toezicht op archiefstukken die bij gemeenten zijn achtergebleven.

  Kijk voor meer informatie op www.streekarchivariaat.nl.

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

  De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000km² ruim 870.000 mensen.

  In de regio zijn in de 22 gemeenten en 56 brandweerposten actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio), politie en gemeenten. Er werken zo'n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in onze regio.

  Kijk voor meer informatie op www.vnog.nl.