HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Financiën

Financiën

Jaarlijks stelt de gemeente Ermelo diverse financiële boekwerken vast, zoals de jaarrekening en de programmabegroting. Deze boekwerken zijn digitaal te raadplegen op internet door zowel inwoners van de gemeente Ermelo als inwoners van andere plaatsen.