HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Commissie Samenleving en Maatschappij

Commissie Samenleving en Maatschappij

De commissie Samenleving en Maatschappij vergadert op woensdagavond over de volgende adviesterreinen: 

 • gezondheidszorg
 • EOZ
 • sociaal-cultureel werk
 • maatschappelijke doelgroepen
 • sociale zorg
 • wijkgericht werken
 • burgerparticipatie
 • mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • ontwikkelingssamenwerking
 • jeugd en onderwijs
 • asielbeleid
 • kunst en cultuur

Voorzitter