HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Commissie Infrastructuur en Ruimte

Commissie Infrastructuur en Ruimte

De commissie Infrastructuur en Ruimte vergadert op dinsdagavond over de volgende beleidsterreinen: 

 • landschapsbeleidsplan 
 • waterbeleid
 • verkeer en vervoer
 • sport
 • breedtesport
 • begraafplaats
 • deregulering
 • regiocontact
 • ruimtelijke ordening
 • volkshuisvesting
 • grondexploitatie en grondzaken
 • dorpsvernieuwing
 • monumentenbeleid
 • centrumontwikkeling
 • vergunningverlening bouwen en wonen
 • duurzaamheid en milieubeleid
 • ReVu
 • recreatie en toerisme
 • economische zaken
 • arbeidsmarktbeleid.

Voorzitter