HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Een onafhankelijke commissie adviseert het college van B & W over bezwaarschriften.

U kunt een bezwaarschrift indienen:

  • als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijk bestuursorgaan (gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester);
  • als u belanghebbende bent bij zo'n beslissing en u bent het niet eens met het besluit.

In de commissie bezwaarschriften worden alle bezwaarschriften behandeld. Uitzondering hierop zijn bezwaarschriften op het gebied van de OZB, rioolrecht, overige gemeentelijke belastingen, personeelsaangelegenheden en bestemmingsplannen.

Hoorzitting

De indiener van een bezwaarschrift wordt in principe altijd gehoord door de bezwaarschriftencommissie. Soms wordt er geen hoorzitting gehouden, dat kan bijvoorbeeld wanneer de antwoordkaart niet is terug gestuurd of het bezwaarschrift buiten de termijn van zes weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.

De hoorzittingen vinden om de drie weken plaats op donderdag middag. De hoorzitting begint om 14.00 uur en per bezwaarschrift wordt maximaal een half uur uitgetrokken. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Leden van de bezwaarschriftencommissie

De samenstelling van de bezwaarschriftencommissie is als volgt:

  • dhr. O.A. Dijkstra (voorzitter)
  • mw. mr. M.W. Engelen (plv. voorzitter)
  • dhr. mr. C. van Ramshorst (lid)
  • dhr. mr. P. Schravendijk (lid)
  • dhr. mr. E.H.H. Schelhaas (lid)
  • mw. mr. I. van Zon - Roobol (lid)
  • mw. mr. F.M.C. Boesberg (lid)
  • mw. mr. L.M. van Rooij (lid)

Per hoorzitting zal niet de volledige commissie aanwezig zijn enkel de (plv) voorzitter en twee leden.

Archief