HOME  |  Bestuur & organisatie  |  College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente Ermelo. Het college van burgemeester en wethouders (b&w) zorgt ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast heeft het college op grond van wetten en andere regelingen belangrijke eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Burgemeester en wethouders hebben de bestuurstaken onderling verdeeld; de zogenaamde portefeuilleverdeling.

De gemeentesecretaris is als algemeen directeur het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij staat het college met raad en daad terzijde.


André Baars

Burgemeester André Baars is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W.

Lees meer over André Baars


Leo van der Velden

Wethouder Leo van der Velden (SGP) heeft onder andere economie en werkgelegenheid in zijn portefeuille.

Lees meer over Leo van der Velden


In gesprek bij jou in de wijk

Samen praten over de aandachtspunten bij jou in de wijk. Denk je mee?

Meer informatie over de wijk-werkbezoeken


Hans de Haan

Wethouder Hans de Haan (VVD) heeft onder andere jeugdzorg en Vitale Vakantieparken in zijn portefeuille.

Lees meer over Hans de Haan


Wouter Vogelsang

Wethouder Wouter Vogelsang (BBE) heeft onder andere financiën en verkeer/vervoer in zijn portefeuille.

Lees meer over Wouter Vogelsang


Spreekuur

Wil je van gedachten wisselen over onderwerpen die betrekking hebben op Ermelo? Kom naar het spreekuur.

Lees meer over het spreekuur


Besluitvorming

Laurens Klappe

Wethouder Laurens Klappe (PE) heeft o.a. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in zijn portefeuille.

Lees meer over Laurens Klappe


Aldrik Weststrate

Gemeentesecretaris Aldrik Weststrate is als algemeen directeur het hoofd van de gemeentelijke organisatie. 

Lees meer over Aldrik Westrate


Bedrijfsbezoeken

Regelmatig brengt het college van B en W een bezoekje aan Ermelose ondernemers.

Lees meer over de bedrijfsbezoeken