HOME  |  Bestuur & organisatie  |  College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente Ermelo. Het college van burgemeester en wethouders (b&w) zorgt ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast heeft het college op grond van wetten en andere regelingen belangrijke eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Burgemeester en wethouders hebben de bestuurstaken onderling verdeeld; de zogenaamde portefeuilleverdeling.

De gemeentesecretaris is als algemeen directeur het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij staat het college met raad en daad terzijde.