HOME  |  Bestuur & organisatie  |  College in gesprek in de Ermelose wijken

College in gesprek in de Ermelose wijken

Vorig jaar presenteerden de coalitiepartijen van Ermelo het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Dichterbij’. In dat akkoord staat dat de inbreng van inwoners heel belangrijk is. Daarom bezoekt het college van burgemeester en wethouders elke maand een Ermelose wijk om met inwoners te praten.

Werkbezoeken in elke wijk

Tijdens deze wijk-werkbezoeken gaan de collegeleden met jou in gesprek. Dit gebeurt op locatie en per wijk. Samen praten we over de aandachtspunten in de wijk. Wat vind je van de leefbaarheid in de wijk, wat kan beter en wat moet er worden aangepakt? Dit kan gaan over de openbare ruimte en het groen in de wijk, maar ook over sociale, culturele en economische aspecten. Wat kan de gemeente doen om de wijk te verbeteren? En wat kan de buurt zelf ondernemen? Het doel is om te komen tot duidelijke vervolgafspraken.

Wijkschouwen vooraf

Vóór het wijk-werkbezoek wordt er een wijkschouw gedaan. Daarvoor is jouw input nodig. Zie je verbeterpunten in jouw wijk? Dan horen wij dit graag vóór de wijkschouw. Mail je ideeën naar het Leefbaarheidsteam via info@leefbaarheidsteamermelo.nl of 06 53 29 51 55. Vermeld daarbij je naam en het telefoonnummer of e-mailadres waarop je bereikbaar bent. De uitkomsten van de wijkschouw worden in het wijk-werkbezoek besproken.

Denk en praat je mee?

Alle inwoners worden, per wijk, uitgenodigd om mee te denken en praten. De uitnodigingen voor de wijk-werkbezoeken volgen vanaf begin september via de gemeentepagina in de krant, de website en sociale media van de gemeente. Je leest dan waar en wanneer we elkaar ontmoeten, en hoe je je daarvoor aanmeldt.

Wijkschouw

Doel Inventariseren en bekijken van aandachtspunten in de wijk
Hoe Vertegenwoordigers van Gemeente Ermelo gaan met de fiets door de wijk
Wanneer Drie weken vóór het wijk-werkbezoek (zie planning)

Wijk-werkbezoek

Doel Samen praten over wat er in de wijk verbeterd kan worden, en hoe we dat gaan doen
Hoe Een bijeenkomst van college, inwoners en andere vertegenwoordigers van de buurt. Op locatie
Wanneer Drie weken na de wijkschouw, op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (zie planning)

Planning wijk-werkbezoeken

Wijk Wijkschouw Wijk-werkbezoek Locatie wijk-werkbezoek Tijd werkbezoek Aanmelden
Speuld,
Leuvenum en Staverden
30 oktober 19 november School de Speulderbrink
Garderenseweg 205
20.00 - 21.30 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)
Aanmelden
Centrum 9 januari 21 januari volgt volgt binnenkort
Noord 28 januari 18 februari volgt volgt binnenkort
Tonsel 4 maart 24 maart volgt volgt binnenkort
Oost 8 april 28 april volgt volgt binnenkort
Zuid 9 juni 30 juni volgt volgt binnenkort