HOME  |  Bestuur & organisatie  |  College in gesprek in de Ermelose wijken

College in gesprek in de Ermelose wijken

Vorig jaar presenteerden de coalitiepartijen van Ermelo het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Dichterbij’. In dat akkoord staat dat de inbreng van inwoners heel belangrijk is. Daarom bezoekt het college van burgemeester en wethouders elke maand een Ermelose wijk om met inwoners te praten.

Werkbezoeken in elke wijk

Tijdens deze wijk-werkbezoeken gaan de collegeleden met jou in gesprek. Dit gebeurt op locatie en per wijk. Samen praten we over de aandachtspunten in de wijk. Wat vind je van de leefbaarheid in de wijk, wat kan beter en wat moet er worden aangepakt? Dit kan gaan over de openbare ruimte en het groen in de wijk, maar ook over sociale, culturele en economische aspecten. Wat kan de gemeente doen om de wijk te verbeteren? En wat kan de buurt zelf ondernemen? Het doel is om te komen tot duidelijke vervolgafspraken.

Denk en praat je mee?

Alle inwoners worden, per wijk, uitgenodigd om mee te denken en praten. De uitnodigingen voor de wijk-werkbezoeken volgen vanaf begin september via de gemeentepagina in de krant, de website en sociale media van de gemeente. Je leest dan waar en wanneer we elkaar ontmoeten, en hoe je je daarvoor aanmeldt.

Wijk-werkbezoek

Doel Samen praten over wat er in de wijk verbeterd kan worden, en hoe we dat gaan doen
Hoe Een bijeenkomst van college, inwoners en andere vertegenwoordigers van de buurt. Op locatie

Planning wijk-werkbezoeken

Wijk Wijk-werkbezoek Locatie wijk-werkbezoek Tijd werkbezoek Aanmelden
Oost/Tonsel 28 april Triade Sportcentrum, Amanietlaan 9 19.30 - 21.00 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)
Geannuleerd (ivm corona-maatregelen)
Zuid 30 juni IJsclub De Kanovijver, Suikerbakker 40 19.30 - 21.00 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)
Aanmelden

Terugkoppeling Wijkbezoeken