HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Begroting 2019 in één oogopslag

Begroting 2019 in één oogopslag

Het dagelijks huishoudboekje van Ermelo bevat in 2019 een bedrag van € 93,8 miljoen aan uitgaven. In het onderstaande overzicht zie je waaraan dit geld in 2019 wordt uitgegeven en waar dit geld vandaan komt. Naast deze dagelijkse uitgaven wil Ermelo in de jaren 2018 tot en met 2022 fors investeren in verbetering van het voorzieningenniveau. Hiervoor is tot en met 2022 € 86 miljoen nodig. Dit zijn bijvoorbeeld: Onderwijshuisvesting (RKPWA / De Goede Herder / Groevenbeek), nieuwbouw sportcomplex Calluna / verbetering buiten- sportaccommodaties, verbouwing De Dialoog, fietsvoorzieningen, infrastructuur (wegen en riolering), Kerkdennen, gemeentehuis, starters- en blijversleningen en duurzaamheidsleningen.