HOME  |  Bestuur & organisatie  |  André Baars

André Baars

Burgemeester Baars

Burgemeester André Baars is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises en rampen. Ook heeft hij een aantal taken op andere specifieke gebieden (portefeuilles), zoals communicatie en personeel en organisatie. Natuurlijk is hij voor de inwoners van Ermelo het gezicht van de gemeente.

 • Contactgegevens
 • Functie
 • Burgemeester
 • Voorzitter gemeenteraad
 • Portefeuille
 • Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken
 • Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid
 • Wettelijke taken van Toezicht en handhaving (Handhavingsoverleg)
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Communicatie en vertegenwoordiging (Media beleid)
 • Nutsbedrijven
 • Asielbeleid
 • AB lid VNOG
 • AvA Interactie Sportbedrijf
 • Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Voorzitter Stichting Collectieve Beveiliging Ermelo
 • Beschermheer Oranjevereniging
 • Voorzitter platform Nuval
 • Ambassadeur Veluwe Energie
 • Bestuurslid VNG afd. Gelderland
 • Bestuurslid Gelders Genootschap
 • Beschermheer Ermelo’s Mannenkoor
 • Bestuurslid Samenwerkende Organisaties in het Nedersaksisch Taalgebod (SONT)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Veluws Bosbrandweer Comité

Niet uit hoofde van het burgemeestersambt/bezoldigd:

 • Bestuurslid Stimuland (bezoldigd; vergoeding € 1.250,00 per jaar (bestaande uit per vergadering € 200,00. Aantal vergadering per jaar 4 a 6)

N.B. alle nevenfuncties zijn uit hoofde van het ambt en onbezoldigd, tenzij specifiek anders is aangegeven bij enkele functies.

Burgerjaarverslag

In het burgerjaarverslag informeert de burgemeester je over een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar hebben gespeeld. 

Volg André Baars op twitter