HOME  |  Bestuur & organisatie  |  André Baars

André Baars

Burgemeester Baars

Burgemeester André Baars is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises en rampen. Ook heeft hij een aantal taken op andere specifieke gebieden (portefeuilles), zoals communicatie en personeel en organisatie. Natuurlijk is hij voor de inwoners van Ermelo het gezicht van de gemeente.

Contactgegevens
Functie
 • Burgemeester
 • Voorzitter gemeenteraad
Portefeuille
 • Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken
 • Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid
 • Wettelijke taken van Toezicht en handhaving (Handhavingsoverleg) 
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Communicatie en vertegenwoordiging (Media beleid) 
 • Nutsbedrijven
 • Asielbeleid
 • AB lid VNOG
 • Bestuur RNV (in liquidatiefase) 
Nevenfuncties
 • Voorzitter Stichting Collectieve Beveiliging Ermelo
 • Beschermheer Oranjevereniging
 • Veilig Verkeer Nederland, voorzitter district Gelderland
 • Bestuurslid Samenwerkende Organisaties in het Nedersaksisch Taalgebied (SONT)
 • Voorzitter platform Nuval
 • Bestuurslid Stimuland (bezoldigd)
 • Ambassadeur Veluwe Energie
 • Bestuurslid VNG afd. Gelderland
 • Bestuurslid Geldersgenootschap
 • Beschermheer Ermelo’s Mannenkoor

Burgerjaarverslag

In het burgerjaarverslag informeert de burgemeester je over een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar hebben gespeeld. 

Volg André Baars op twitter