HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Overzichtspagina

Overzichtspagina


Gemeenteraad

De gemeenteraad van Ermelo heeft 21 zetels (raadsleden). De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Ermelo en worden één keer in de vier jaar gekozen.

Meer over de gemeenteraad


Verkiezingen

Woensdag 15 maart mocht u weer naar de stembus. Op die dag werden de leden van de Tweede Kamer gekozen. Woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Meer over de verkiezingen

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Meer over de burgemeester


College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente Ermelo. Zij zorgen ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. 

Meer over het college van B&W