HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Overzichtspagina

Overzichtspagina


Gemeenteraad

De gemeenteraad van Ermelo heeft 21 zetels (raadsleden). De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Ermelo en worden één keer in de vier jaar gekozen.

Meer over de gemeenteraad


Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende verkiezingen zijn de Provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Meer over de burgemeester


College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente Ermelo. Zij zorgen ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. 

Meer over het college van B&W