Milieumelding bedrijven (AIM)

  • Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels.
  • Voor activiteiten die het milieu belasten vraagt u een omgevingsvergunning aan of doet u een melding.
  • Start u een nieuw bedrijf?
  • Verandert u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit?
  • Doe via Omgevingsloket online een vergunningcheck.
  • U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) van het ministerie van VROM.

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert de milieutaken op de Noord-Veluwe uit. Meer informatie hierover vindt u op de website van de ODNV