HOME  |  Projecten  |  Overzichtspagina Projecten

Overzichtspagina Projecten

De gemeente Ermelo is volop in beweging. Hier vindt u (woning)projecten waar de gemeente nauw bij betrokken is.


Herontwikkeling De Driesprong

De gemeente Ermelo is gestart met de benodigde procedures om het gebied rondom locatie De Driesprong te ontwikkelen voor woningbouw. Op deze locatie wil de gemeente een nieuwe woonwijk of buurt realiseren met circa 70 à 80 woningen.

Lees meer over De Driesprong


Kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg

In opdracht van de gemeente doet bureau Witteveen+Bos onderzoek naar verbetervoorstellen voor het kruispunt, om zowel verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid voor fietsers van de Hamburgerweg te verbeteren

Lees meer over de plannen rond het kruispunt


Pretoriusplein

De gemeente onderzoekt samen met de scholen en omwonenden van het Pretoriusplein naar een nieuwe indeling van het plein. Onderdeel daarvan is de sloop en nieuwbouw van de RK Prins Willem Alexanderschool in Ermelo.

Lees meer over het Pretoriusplein


Het Trefpunt

Aan de noordelijke kant van Ermelo, ten westen van de Harderwijkerweg en ten noorden van de Prins Hendriklaan, wordt een stuk authentiek boslandschap getransformeerd tot een prachtige groene woonwijk: Het Trefpunt.

Lees meer over Het Trefpunt


Duurzaam Ermelo

De gemeente Ermelo ziet het als belangrijke taak tegenover huidige en toekomstige generaties om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving. De ambitie is om energieneutraal te worden in 2030 en klimaatneutraal in 2035.

Lees meer over Duurzaam Ermelo


Herontwikkeling De Leemkuul

De plek waar nu wijkcentrum De Leemkuul staat wordt opnieuw ingericht. In 2012 heeft de gemeente besloten wijkcentrum De Leemkuul te sluiten om een nieuwe invulling te geven aan het gebouw en de bijbehorende gronden. Via deze pagina houden wij u op de hoogte.

Lees meer over De Leemkuul


Schoon Belonen

Schoon Belonen is een pilotproject voor maatschappelijke organisaties, die de gemeente helpen om het zwerfafval te bestrijden. De deelnemende verenigingen, scholen en kerken ontvangen een vergoeding van maximaal € 1.000,00.

Lees meer over Schoon Belonen


Toekomst Veldwijk

Veel gebouwen en delen van de landgoederen Veldwijk en de Hooge Riet gaan  een andere bestemming krijgen. Daarbij gaat het accent de komende jaren verschuiven van zorg naar andere functies zoals wonen en nieuwe economische bedrijvigheid.

Lees meer over Toekomst Veldwijk


Huis voor Bestuur en Cultuur

De gemeente Ermelo werkt samen met de potentiële deelnemers aan de ontwikkeling van een Huis voor Bestuur en Cultuur. Een bruisende, eigentijdse plek voor culturele en welzijnsactiviteiten en het bestuurscentrum voor inwoners van Ermelo.

Lees meer over Huis voor Bestuur en Cultuur


De Oude Telgt

Een voormalige autogarage met tankstation, gelegen aan de Oude Telgterweg wordt herontwikkeld naar achttien woningen. Het plan is een herontwikkeling van zes halfvrijstaande woningen en twaalf rijwoningen, waarvan zes hoekwoningen.  

Lees meer over De Oude Telgt


Recreatiegebied Strand Horst

De gemeente wil de kansen van recreatiegebied Strand Horst meer benutten voor recreatie, toerisme en natuur. Tijdens de informatiemarkt op 30 maart leggen de gemeente Ermelo en 9 ondernemers graag hun initiatieven en toekomstplannen aan u voor.

Lees meer over Strand Horst

Jongen op strand


Vitale Vakantieparken

Voor de gemeente Ermelo zijn toerisme en recreatie belangrijk. Ermelo heeft daarin ook heel wat te bieden. Het is prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe, niet ver van het Veluwemeer. Bossen, heide, water en agrarisch gebied wisselen elkaar af. 

Lees meer over Vitale Vakantieparken