Beediging militairen

Dit item is verlopen op 05-09-2013.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 15 juli 2013 is een Apv vergunning verleend aan het 45 Pantserinfanterie Regiment Infanterie Oranje Gelderland voor de beëdiging van militairen op de Markt.

Publicatiedatum: 24-07-2013
Soort bekendmaking: APV Vergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Verzenddatum: 15-07-2013
Einde bezwaartermijn: 26-08-2013
Terug naar bovenLees voor